Dbając o jakość naszych usług a jednocześnie o Państwa dobro, wszelkie nasze działania opieramy na stosowaniu w naszej firmie systemu HACCP.

Co to jest ten HACCP?

HACCP jest to skrót.

Pełna nazwa pochodzi z języka angielskiego i brzmi: Hazard Analysis and Critical Control Points. Tłumacząc to na język polski: Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Termin ten określa system postępowania w firmach mających do czynienia z żywnością, służąc zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnemu tej żywności. Czyli w prostej linii chodzi o bezpieczeństwo naszych konsumentów, a więc Państwa!

HACCP to system kontroli żywności, polegający na kontroli wszystkich procesów jakim ta żywność podlega, identyfikowaniu ryzyka poszczególnych etapów, eliminacji tego ryzyka, określeniu i monitorowaniu wszelkich punktów uznanych za krytyczne we wszystkich tych procesach istotnych dla zdrowia konsumenta. System ten (HACCP) uznawany jest za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Jest to więc system, który bezpośrednio czuwa nad Państwa zdrowiem i jednocześnie gwarantuje najwyższą jakość naszych produktów. Wspólna komisja FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Wyżywienia i Rolnictwa) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uznała HACCP za najbardziej efektywny sposób kontroli chorób przenoszonych przez żywność.

www.raffalko.pl